הדפסת תלת מימד עם מדפסות מרובות לייזרים

מדפסות תלת מימד שעובדות עם מספר לייזרים שפועלים במקביל מגדילות את קצב הייצור ואת התפוקה, ומקטינות את עלות הייצור ליחידה. זוהי מטרה ראוייה ללא ספק, אולם יש צורך להכיר את הבעייתיות בדיוקים ובטיב השטח אם הלייזרים אינם מכווונים כהלכה.

כאשר המוצרים מספיק קטנים, ניתן לייצר אתם בצורה שכל לייזר בונה יחידה מושלמת אחת, ומספר החלקים בהדפסה הוא כמספר הלייזרים. בצורה זו יהיו הדיוקים וטיב השטח בהתאם לרמה שהמדפסת הספציפית מסוגלת לתת.

מוצרים יותר גדולים נבנים כך שמספר לייזרים ביחד בונים פריט אחד, כאשר חלוקת העבודה ביניהם היא על בסיס גיאומטרי.

אם התאום בין הלייזרים מדוייק והחפיפה נעשית כהלכה, הפריט מיוצר בצורה מדוייקת ללא סימני תפר, עוותים או סטיות מהגיאומטריה המתוכננת. עם זאת, כאשר אין חפיפה מדוייקת בין הלייזרים, יכולות להווצר סטיות בחיבור, בנקודת התפר, או במיקום השכבות.

אי התאמה בנקודת החיבור תיצור קו תפר בולט וירידה באיכות פני השטח, ואילו סטייה בין השכבות תביא לעיוות אשר ילך ויגדל ככל שתהיינה יותר שכבות. כאשר מדובר באלפי שכבות, הסטייה הכוללת עלולה ליצור עוות משמעותי במוצר. הפתרון הוא במערכת קליברציה אשר תיצור תאום קבוע וחפיפה מדוייקת בין הלייזרים לכל אורך התהליך.

הכתוב הוא תמצית ממאמר https://blog.velo3d.com/blog/avoiding-the-pitfalls-of-multi-laser-systems

השוואה בין שטחים עם או בלי חפיפה מושלמת       TM3D - הדפסת מתכות בתלת מימד - Additive Manufacturing

TM3D - הדפסת מתכות בתלת מימד - Additive Manufacturing

המחשה של סטייה אפשרית לאחר ריבוי שכבות    TM3D - הדפסת מתכות בתלת מימד - Additive Manufacturing

TM3D - הדפסת מתכות בתלת מימד - Additive Manufacturing

תודה רבה!

הפרטים התקבלו בהצלחה.
נחזור אליך תוך זמן קצר.